Mijn interesse in het internet ligt het meest besloten in de twee vragen wat het internet doet met ons als persoon en met ons als groep mensen. “Het internet” is natuurlijk heel vaag, maar ik bedoel dan vooral het internet als verbinding tussen duizenden, miljoenen, miljarden mensen. Een van de interessantste vragen waarover ik graag mag filosoferen is of alle technologische mogelijkheden ons een ander mens maken. Een anders soort mens.

Wat als we straks augmented reality in onze hoornvliezen kunnen laten laseren? Of we computers gewoon met onze hersenen besturen? Ontwikkelingen die vergezocht lijken maar dat allang niet meer zijn. Worden we dan andere mensen? Ik mag graag mensen aan het denken zetten (shockeren?) met de opmerking dat ik denk dat wij als mens, in de evolutie maar een tussenstation zijn. Dat onze evolutionaire, technologische ontwikkelingen zo ingrijpend zullen zijn dat de vraag is wanneer zijn we nog mens? En wanneer zijn we robot?

Mijn fascinatie met robots komt dan ook voort uit die gedachte: wat maakt een mens mens? Deze vraag wordt ook besproken in de video ‘Living with robots’ die is gemaakt door Honda. Honda ontwikkelde de afgelopen decennia de robot Asimo. Verschillende hoogleraren en onderzoekers laten in de korte documentaire zien hoe robots ons vooral een spiegel voorhouden en antwoorden mogelijk maken om die vraag te beantwoorden. Wat maakt een mens nog mens.